tekst alternatywny
tekst alternatywny
Nauka od 1 września w trybie stacjonarnym – informacja ze strony Gminy Łomianki – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
///Nauka od 1 września w trybie stacjonarnym – informacja ze strony Gminy Łomianki

Nauka od 1 września w trybie stacjonarnym – informacja ze strony Gminy Łomianki

Szkoły przygotowują się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w trybie stacjonarnym.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. Zostały opracowane aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. 

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Zalecenia szczegółowe dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) ma przekazać do szkół i przedszkoli środki bezpieczeństwa (stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku, maseczki, termometry, środki do dezynfekcji) oraz środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki i płyn dezynfekujący).

Jednak nawet najbardziej przemyślane procedury nie zastąpią odpowiedzialnych zachowań i bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Najważniejsze jest wciąż bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub przedszkola, regularne czyszczenie pomieszczeń.

Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Wszyscy jednak mamy świadomość, że niemożliwe jest bezwzględne zachowanie dystansu. Szkolne klasy, korytarze, szatnie wciąż pozostaną dokładnie tych samych rozmiarów co przed epidemią. Dlatego dyrektorzy łomiankowskich szkół dopracowują wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii dostosowane do warunków każdej z placówek. Plany lekcji i godziny rozpoczynania zajęć dostosowane będą do warunków lokalowych szkół w taki sposób, żeby zapewnić jak najlepsze i najbezpieczniejsze warunki do nauki i pracy. Zajęcia w poszczególnych klasach będą rozpoczynać się o różnych godzinach – niewykluczona praca na dwie zmiany.

Wspólnie musimy zadbać o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli.

Bez względu na to, jak dobre procedury wdrożą dyrektorzy szkół czy przedszkoli nikt nie zagwarantuje, że nie zdarzy się przypadek zachorowania na terenie którejś z placówek. Pamiętajmy, że stan epidemii Covid-19 nadal w Polsce występuje.

Drogi Rodzicu/Opiekunie w trosce o bezpieczeństwo dziecka:

 • Przed wyjściem dziecka do szkoły/przedszkola sprawdź jego temperaturę. Każdy uczeń z temperaturą powyżej 38 stopni będzie natychmiast izolowany i odsyłany do domu (wezwanie rodziców),
 • Izolowani będą również uczniowie z prawidłową temperaturą, ale wykazujący inne objawy mogące wskazywać na Covid-19,
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej,
 • Wytłumacz dziecku, że wciąż trwa epidemia i przypomnij, że bezpiecznie jest zachować dystans,
 • Zadbaj, by uczeń zawsze miał ze sobą maseczkę – będziemy ich bezwzględnie wymagać w trakcie: wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, przerw, przemieszczania się uczniów między szkolnymi klasami/pracowniami, w szatni.
 • Jeśli nie musisz, nie wysyłaj dziecka do szkolnej świetlicy (może się zdarzyć, że będą w niej przebywać uczniowie z różnych klas),
 • Jeśli nie musisz, nie wysyłaj dziecka na obiady (bezpieczniej będzie, gdy zje przyniesiony posiłek w swojej klasie, a obiad po powrocie do domu).

Informujemy i przypominamy:

 • za zabezpieczenie ucznia w środki ochrony osobistej (maseczka) odpowiadają rodzice (my zabezpieczymy nauczycieli i pracowników szkoły),
 • nie będą organizowane uroczystości szkolne (np. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego),
 • nie będą organizowane zajęcia na basenie (na początek – w pierwszym semestrze),
 • ewentualne zajęcia pozaszkolne, prowadzone przez podmioty zewnętrzne i odbywające się dotychczas na terenie szkoły będą mogły być realizowane po zakończeniu wszystkich zajęć szkolnych (w tym zajęć wyrównawczych), zakończeniu pracy świetlicy, dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i ich wywietrzeniu (minimum pół godziny po zakończeniu pracy szkoły).

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni:

przypominamy, że wszystkie łomiankowskie placówki będą pracowały w reżimie sanitarnym. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych przez dyrektorów Procedur Bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w okresie pandemii Covid-19. Konieczne jest zapoznanie się z ww. procedurami (dostępne będą w każdej szkole/przedszkolu) i bezwzględne ich przestrzeganie. Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo dzieci prosimy o zapisywanie ich na zajęcia świetlicowe tylko w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki w domu.

2021-08-27T14:20:52+02:0027 sierpnia, 2021|

About the Author:

Skip to content