tekst alternatywny
tekst alternatywny
Regulaminy – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
Regulaminy2020-09-22T14:46:18+02:00

Statut Szkoły: Do pobrania

Kodeks Etyki Nauczyciela SP1: Do pobrania

Regulamin Dyżurów: Do pobrania

Regulamin Świetlicy: Do pobrania

Regulamin biblioteki szkolnej: Do pobrania

Regulamin szkolnego klubu wolontariatu: Do pobrania

Regulamin Wycieczek: Do pobrania

Regulamin WZO: Do pobrania

Kryteria oceniania zachowania: Do pobrania

Skip to content