tekst alternatywny
tekst alternatywny
Biblioteka – działania – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
Biblioteka – działania2018-10-19T10:10:55+02:00

DZIAŁANIA PEDAGOGICZNE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZAWARTE
W PLANIE PRACY NA ROK SZKOLNY 2018/19

1. Przygotowanie wystawy książek pod hasłem: „Motyw wolnej Polski w literaturze. Polska dzisiaj” w ramach Tygodnia niepodległości (11/2018).

2. Organizacja międzyszkolnego konkursu literacko – plastycznego dla uczniów szkół podstawowych gminy Łomianki nt. „Bohater literacki w Łomiankach. Ciekawe miejsca tam, gdzie mieszkam” (10/2018 – 01/2019).

3. Organizacja cyklicznych imprez bibliotecznych z okazji:
Października – Miesiąca Bibliotek Szkolnych (10/2018)
Dnia Czekolady (04/2019)

4. Udział klas 3 – 8 w ogólnopolskiej akcji „Jak czytam…” (ciche i indywidualne czytanie ulubionych książek uczniów w plenerze 06/2019).

5. Prowadzenie Klubu Detektywów Literackich na podstawie książek z serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai M. Widmarka, Kryminał Dietetyczny M. Oworuszko oraz czasopisma „Świerszczyka” dla kl. 2-3 (kontynuacja).

6. Przygotowywanie wystaw nowości oraz okolicznościowych (na bieżąco).

7. Prowadzenie zajęć bibliotecznych o tematyce zgodnej z obowiązującą podstawą programowa, czy nawiązujących do bieżących wydarzeń kulturalnych dla klas 1 – 8.

8. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Łomiankach w ramach spotkań z autorami, konkursów i lekcji bibliotecznych z zakresu wyszukiwania informacji w katalogu komputerowym tej biblioteki oraz książek na półkach (cały rok).

9. Prowadzenie głośnego czytania w klasach 0 – 1 w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom (na bieżąco).

10. Zaproszenie klas 1 na Pasowanie uczniów na czytelnika biblioteki szkolnej oraz zapoznanie dzieci z biblioteką, jej regulaminem i zabawy literackie (11/2018).

11. Opieka nad uczniami z klas 3 – 6 działających w kole bibliotecznym oraz uczniami z klas 7 – 8 wykonującymi prace dla biblioteki na rzecz wolontariatu (cały rok).

12. Współpraca ze świetlicą, wychowawcami, samorządem szkolnym, Radą Rodziców, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Warszawie oraz MBS w Łomiankach
w zakresie inicjatyw czytelniczych (cały rok).

Skip to content