tekst alternatywny
tekst alternatywny
Biblioteka – regulamin – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
Biblioteka – regulamin2018-10-19T10:16:48+02:00

               REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU CZYTELNICZO – PLASTYCZNEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE ŁOMIANKI

Bohater literacki w Łomiankach.

Ciekawe miejsca tam, gdzie mieszkam.

 

PATRONAT: Biblioteka Publiczna w Łomiankach

ORGANIZATORZY: Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach  – biblioteka i świetlica szkolna, samorząd klas 4 – 8

CELE:

–   wskazywanie uczniom bohaterów literackich jako nośników pozytywnych wartości i postaw;

  • promowanie czytelnictwa beletrystyki, baśni i bajek, wierszy w atrakcyjny sposób wśród młodzieży;
  • stymulowanie młodych artystów do wyrażania własnych preferencji czytelniczych;
  • edukacja regionalna;
  • edukacja plastyczna;
  • rozwój wyobraźni;
  • przedstawienie konkursu jako formy świętowania Października – Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w roku 2018;
  • wychowawcze: propagowanie twórczych i zabawowych wartości książki;

integracja uczniów z kolegami z innych szkół podstawowych Gminy Łomianki;

 

UCZESTNICY I OPIEKUNOWIE:

Szkoły podstawowe w Gminie Łomianki: uczniowie wg kategorii: klasy 1 – 3, 4 – 6 oraz 7 – 8 .

Opiekunowie: nauczyciele – bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego, wychowawcy świetlicy, wychowawcy.

 

SPOSÓB I TERMINY REALIZACJI:

Przygotowanie prac na papierze A-4 lub A-3 według wytycznych:

– wybrać swego ulubionego bohatera literackiego;

– wybrać ciekawe miejsce w Łomiankach;

– na kartce A-4 lub A-3 należy przedstawić tego bohatera w danej scenerii naszej Gminy;

– prace wykonane dowolną techniką plastyczną (kredkami, farbami, wydzieranka, wyklejanka, collage itd);

– na górze nadać tytuł pracy, np. Pippi przed Cukiernią Pod Kasztanem w Łomiankach;

– praca musi wyglądać estetycznie;

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– na odwrotnej stronie pracy napisać: autora, tytuł wykorzystanej książki oraz bohatera,

imię i nazwisko uczestnika, klasę i szkołę;

– prace należy zapakować w dużą kopertę z pieczątką swojej szkoły oraz nazwiskiem nauczycieli opiekunów

i dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach (sekretariat lub biblioteka) w terminie do

12 grudnia 2018 (środa);

organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac;

– prace zostaną wykorzystane na wystawie w Bibliotece Publicznej i Szkole Podstawowej nr 1;

– nauczyciele opiekunowie uczestników powinni powiadomić rodziców / opiekunów o przystąpieniu

ich dzieci/podopiecznych do w/w konkursu;

JURY:

Nauczyciele – bibliotekarze, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel plastyki.

NAGRODY I FINAŁ:

Laureaci otrzymają książki i inne niespodzianki oraz ocenę dodatkową z języka polskiego, plastyki i punkty za zachowanie.

Koszt zakupu książek dla laureatów pokrywa jego szkoła/Rada Rodziców po konsultacji z organizatorem.

Finał – 24 stycznia 2019r. (czwartek).

     Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Skip to content