tekst alternatywny
tekst alternatywny
Rada Rodziców – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
Rada Rodziców2020-10-06T08:21:41+02:00

adres strony internetowej rady rodziców: sp1.info.pl

mail kontaktowy: rada.rodzicow@sp1.info.pl
nr konta: 45 8009 0007 0014 4339 5001 0001

Przewodniczący Rady Rodziców
Pan Grzegorz Umięcki

V-ce Przewodnicząca

Pani Justyna Klimek

Skarbnik Rady Rodziców
Pani Ewa Goszcz

Sekretarz Rady Rodziców
Pani Anna Kicinger

Członkowie Rady Rodziców:
Pani Justyna Janaszek

Pan Artur Niegrzygowski

Komisja Rewizyjna:
Pani  Anna Rozmus

Pani Joanna Łuszkiewicz

Skip to content