tekst alternatywny
tekst alternatywny
SAMORZĄD SZKOLNY – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
SAMORZĄD SZKOLNY2020-01-11T10:13:39+01:00

ROK SZKOLNY 2019/2020

CZYM ZAJMUJE SIĘ SAMORZĄD SZKOLNY?
•reprezentuje całą społeczność uczniowską
•jest odpowiedzialny za organizowanie konkursów szkolnych
•jest odpowiedzialny za organizowanie imprez szkolnych
•współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły
•współpracuje z Samorządami Klasowymi
•współpracuje z lokalnymi instytucjami
•dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje.
ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS 4-6
Przewodniczący: Michał Stefański kl.5c
Vice- przewodnicząca: Magdalena Fornal kl.6f
 

OPIEKUNOWIE
mgr Monika Dąbrowska

mgr Magdalena Niegowska

mgr Donata Maciejewska

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU SZKOLNEGO
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów, którzy stracili mieszkanie w pożarze lub są ubożsi, realizację projektu np. „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary i pieniądze dla schroniska dla zwierząt, całoroczna zbiórka nakrętek, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek; propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego, a nade wszystko organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji, tj.: Mikołajki, Walentynki, konkurs całoroczny na najlepszą klasę i projektów UNICEF, które mają uatrakcyjnić życie szkolne
i poszerzyć wiedzę uczniów.

PROPOZYCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
KONKURSY, AKCJE I INFORMACJE O APELACH,
ZNAJDZIECIE CO MIESIĄC NA TABLICY INFORMACYJNEJ SAMORZĄDU
NA 2 PIĘTRZE
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I WSPÓLNEJ ZABAWY!

Samorząd Uczniowski

Skip to content