tekst alternatywny
tekst alternatywny
Działalność Samorządu kl.I-III – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
Działalność Samorządu kl.I-III2020-01-11T10:10:18+01:00

SAMORZĄD KLAS I-III SP 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach realizuje zadania wynikające ze „Statutu szkoły”, „Planu wychowawczego” oraz realizuje własne założenia mające na celu aktywizowanie uczniów.

Założenia:
•pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
•kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej,
•rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
•wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno,
•zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
•dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią,
•współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych,
•prowadzenie tablicy informacyjnej Małego Samorządu Uczniowskiego,
•organizacja i udział w akcjach charytatywnych,
•organizacja konkursów.

Formy realizacji:
•bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej,
•organizowanie akcji charytatywnych,
•organizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III.

mgr Małgorzata Lazarska

mgr Agnieszka Żelasko

Skip to content