tekst alternatywny
tekst alternatywny
Świetlica – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
Świetlica2020-07-17T08:41:49+02:00

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach
na rok szkolny 2019/2020

>>SP1 Łomianki karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej<<

ŚWIETLICA – INFORMACJE OGÓLNE

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach  zorganizowana jest dla uczniów, którzy dłużej przebywają w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców/ prawnych opiekunów oraz uczniów oczekujących na dodatkowe zajęcia przed lekcjami lub po lekcjach.

GODZINY PRACY

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30.

FUNKCJE ŚWIETLICY

Świetlica pełni ważną rolę we współczesnej szkole. To miejsce szczególne w szkolnej przestrzeni. To tutaj uczniowie nabywają kompetencje społeczne, budują relacje z rówieśnikami i ćwiczą rozwiązywać konflikty koleżeńskie. Świetlica wspomaga i uzupełnia prace szkoły, pełniąc funkcje:

 1. Opiekuńczą – zaspokaja podstawowe potrzeby dzieci, takie jak potrzeba: bezpieczeństwa, więzi z innymi, poczucia własnej wartości, ekspresji oraz zapewnia warunki sprzyjające zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu,
 2. Wychowawczą – kształtuje postawy uczniów i ich zachowania, które są niezbędne w życiu społecznym. Przygotowuje uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, utrwala zwyczaje związane z zagospodarowaniem czasu wolnego, przestrzeganiem zasad kultury i wzajemnego szacunku,
 3. Dydaktyczną – wspomaga dydaktyczne zadania szkoły, które umożliwiają poszerzenie wiedzy uczniów i kształtowanie różnego rodzaju umiejętności.

CEL GŁÓWNY

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lekcjami lub po lekcjach oraz stworzenie im optymalnych warunków do rozwoju.

ZADANIA ŚWIETLICY:

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 1. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 2. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków,
 3. Rozwijanie zainteresowań uczniów,
 4. Upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 5. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 6. Wdrażanie zasad moralnych i współdziałania w grupie,
 7. Pielęgnowanie kultury życia codziennego,
 8. Niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu zadań domowych),
 9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Realizując swoje zadania świetlica współpracuje z rodzicami/ prawnymi opiekunami, nauczycielami wychowanków oraz specjalistami pracującymi w szkole.

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Świetlica prowadzi, m.in.:

 1. Zajęcia plastyczno-manualne: składanie papieru techniką origami, wykonywanie kartek okolicznościowych techniką quillingu, rysowanie kredkami, malowanie farbami, lepienie z plasteliny, rzeźby z masy solnej, gliny,
 2. Warsztaty rękodzieła: szycie i tkanie na krosnach, wykonywanie bransoletek z kolorowego sznurka, szydełkowanie,
 3. Zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania, wspólne czytanie książek, gry planszowe, układanie puzzli,
 4. Zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, zajęcia sprawnościowe.

Dodatkowo dla uczniów zapisanych do świetlicy zorganizowane są zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczycieli:

 1. Warsztaty czytelnicze – prowadzone przez p. Małgorzatę Kozińską-Rychner  (wychowawcę świetlicy),
 2. Zajęcia szachowe – prowadzone przez p. Monikę Czerniak (wychowawcę świetlicy).

.

NAUCZYCIELE WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Joanna Romanowska – kierownik świetlicy

Agnieszka Brzozowska

Monika Czerniak

Karolina Kapitańska

Małgorzata Kozińska-Rychner

Katarzyna Makowska

Monika Murawska

Małgorzata Pałasz

Małgorzata Ujazdowska

DAROWIZNA DLA ŚWIETLICY

Nauczyciele wychowawcy świetlicy urozmaicają uczniom czas, organizując różnorodne zajęcia: plastyczne, ruchowe, integracyjne, gry i zabawy stolikowe, etc. Pragniemy wzbogacić ofertę zajęć, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie darowizny dla Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów plastycznych, kreatywnych, zabawek, gier i pomocy edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do świetlicy. Wpłat można dokonać na:

Numer konta: 86 8009 0007 0011 4677 2001 0102

Tytuł przelewu:

Darowizna dla Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach/ 2019/2020

                                                           

Skip to content