tekst alternatywny
tekst alternatywny
Samorząd klas IV-VIII – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
Samorząd klas IV-VIII2020-01-11T10:12:02+01:00

SAMORZĄD SZKOLNY

ROK SZKOLNY 2018/2019

CZYM ZAJMUJE SIĘ SAMORZĄD SZKOLNY?
•reprezentuje całą społeczność uczniowską
•jest odpowiedzialny za organizowanie konkursów szkolnych
•jest odpowiedzialny za organizowanie imprez szkolnych
•współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły
•współpracuje z Samorządami Klasowymi
•współpracuje z lokalnymi instytucjami
•dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje.

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS 4-8

Członkowie:

Przewodniczący : Michał Stefański
zastępca: Paulina Umięcka
Wiktoria Janiszewska
 Maria Szlapańska
Szymon Kicinger
Olgierd Kaperzyński
Julia Maciejewska
Kinga Krasowska

OPIEKUNOWIE
mgr Magdalena Niegowska
mgr Monika Dąbrowska
mgr Donata Maciejewska

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU SZKOLNEGO
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów, którzy stracili mieszkanie w pożarze lub są ubożsi, realizację projektu np. „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary i pieniądze dla schroniska dla zwierząt, całoroczna zbiórka nakrętek, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek; propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego, a nade wszystko organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji, tj.: Mikołajki, Walentynki, konkurs całoroczny na najlepszą klasę i projektów UNICEF, które mają uatrakcyjnić życie szkolne
i poszerzyć wiedzę uczniów.

PROPOZYCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
KONKURSY, AKCJE I INFORMACJE O APELACH,
ZNAJDZIECIE CO MIESIĄC NA TABLICY INFORMACYJNEJ SAMORZĄDU
NA 2 PIĘTRZE
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I WSPÓLNEJ ZABAWY!

Samorząd Uczniowski

Skip to content